!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Planen för utomhusmiljön

Vid årsstämman 2011bestämde föreningen att anlita trädgårdsarkitekt Eva Henriksson för att utforma planen för vår gemensamma utomhusmiljö. 

Då planen är stor och detaljerad har den delats in  i olika områden. Som bilagor finns såväl översiktliga skisser som mera detaljerade.

En växtförteckning är också bilagd. Siffrorna i denna hittar man igen i skisserna.

Dokument

Plan med växtförteckning 2011-12-14.pdf 2014-08-27
Planteringar 4 sidor.pdf 2014-08-27
Växtförteckning.pdf 2014-08-27