!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Områdets historia

BACKEN-KYRKBORDET

Stadsdelen Backen är belägen vid Umeälvens norra strand, ca 5 km nordväst om Umeå.  


Ortnamnet tros komma av att området sluttar ned mot Umeälven.

Backen är en gammal kultur- och jordbruksbygd samt Umeå sockens "historiska centrum". Här försökte Johan III anlägga staden Umeå  år 1588.

Stadsområdet på Backen var den s.k. Hamnen nedanför kyrkan. Försöket avsomnade dock när de skattefria åren var till ända. Istället grundades staden Umeå år 1622 på dess nuvarande plats.

Backen förblev dock ett viktigt centrum för landsbygdens bönder. Här fanns fram för allt kyrkan och en stor kyrkstad, här gick man på marknad, inställde sig till tinget och betalade skatt.

På äldre kartor över kyrkans domäner (som täcker hela Backenområdet), ser man tre områden med bebyggelse, Österbacken, Västerbacke och ett område på det gamla stadsområdet vid Hamnen.

Det tidigare sockencentret i Umeå landsförsamling är numera fullt integrerat med Umeå stad. Inom området finns numer också stadsdelen Umedalen.

Källor:

  Fahlgren, K., 1970 (red.): Umeå sockens historia.
  Västerbottens museum (1987). Västerbotten. Sevärd kultur: 108 utflyktsmål i Västerbotten.
  Västerbottens museum (1997). Kulturhistorisk bebyggelseinventering. Del 1. Umeå tätort.

 

GRISBACKA

Grisbacka är beläget vid Umeälvens norra strand, ca 3 km nordväst om Umeå.

Under 1500-talet bodde här tre välbärgade bönder som bar det det tyska släktnamnet Griis. Man talade allmänt om Griis i Backe, vilket ledde till Griisebacke som blev officiellt byanamn 1555. Vid mitten på 1700-talet ändrades stavningen till Grisbacka. Viktiga näringar har varit jord- och skogsbruk samt laxfiske. Ändrade markförhållanden försämrade så småningom villkoren för att bedriva rationellt jordbruk, och i början av 1970-talet hade de allra flesta jordbruken upphört på Grisbacka.

I början av 1940-talet slogs Grisbacka, Grubbe och Backen samman och bildade ett municipalsamhälle. Detta upplöstes 1958. Byn Grisbacka är numera en stadsdel i Umeå kommun.

Källor:

  Fahlgren, K., 1970 (red.): Umeå sockens historia.
  Stenson, L. (1988). Griisbacka. Från bondby till stadsdel.

 

GRUBBE & VÄSTERHISKE

Grubbe ligger ca 3 km väster om Umeå centrum vid Umeälvens norra strand.

Byarna Grubbe (uttalat Grööbb eller Gruubb, äldre skrivning Grwbba 1526, 1556, i Grubbe o.d. 1539, 1543, i Grubba 1503) och Grisbacka har förmodligen varit hemmansdelar i Hiske - Västerhiske.

I början av 1940-talet slogs byarna Grubbe, Grisbacka och Backen samman och bildade ett municipalsamhälle. Detta upplöstes 1958.

Västerhiske ligger strax väster om Grubbe, några kilometer uppströms om Umeå centrum, vid Umeälvens norra strand.

Bakom ortnamnet Västerhiske döljer sig säkerligen ett önamn av ålderdomlig typ, ett Hisk, vilket kanske skall översättas 'den (från land) avskurna (ön)'. Västerhiske skrevs historiskt Westra hiidskee 1543, Vestra hiske 1547.

Redan från 1300-talets början finns vittnesbörd om en bonde i Hiske. Vid medeltidens slut var Västerhiske en relativt stor by med nio bönder år 1543. I taxeringen till Älvsborgslösen 1571 upptas 11 Västerhiskebönder.

Västerhiske är idag tillsammans med sina grannbyar Backen, Grubbe och Grisbacka helt integrerade med staden Umeå och dess bebyggelse.

Källor:

  Fahlgren, K., 1970 (red.): Umeå sockens historia.
  Nationalencyklopedin (www.ne.se) 2002-04-08.
  Västerbottens museum (1997). Kulturhistorisk bebyggelseinventering. Del 1. Umeå tätort.

 

 

Den s.k. "Hamnen" öster om Backens kyrka. Här ville Johan III, 1588 grunda Umeå stad. Foto från 1969.

 

Häradsvägen eller gamla kustlandsvägen i vinterskrud 1997. En av länets äldst bevarade vägar.

 

BILDER FRÅN GRUBBE, VÄSTERHISKE OCH PRÄSTBORDET

 

 

 


Kommunalhuset och f.d. församlingsgården på 50-talet. Ersattes av nuvarande församlingsgård 1970.


Kronboden från 1700-talet användes av kronan och socknen som spannmålsmagasin. Flyttades till Gammlia 1941. Fotograferat strax innan flytten.


Den s.k. "Hamnen" öster om Backens kyrka. Här ville Johan III, 1588 grunda Umeå stad. Foto från 1969.

 

 

 


Umeå landsförsamlings kyrka också kallad Backens kyrka. Uppförd 1501-1508. Har härjats av bränder 1893 och 1986. Fotots årtal okänt.


Flygfoto från söder med kyrkan i förgrunden, 1937.


Häradsvägen eller gamla kustlandsvägen i vinterskrud 1997. En av länets äldst bevarade vägar.

 

 

 


Byalaget gör sig redo för ett notvarp. Fotot är taget sommaren 2002.


Byalaget är på väg ut på älven. Fotot är taget sommaren 2002.


Byalaget drar noten mellan båtarna. Fotot är taget sommaren 2002.

Historien om Landshövdingarna på Gran  

Källa:

 

 

 

Namnet Umeås historia

Umu 1314
Huum 1316
Huma (1300-tal)
Uma 1316-1614
Ume 1324-1607
Umo 1417-1617
Umå 1518-1661
Umeå 1580-
 
 
Svenska: Umeå
Finska: Uumaja
Samiska:Ubmeje

Uppdaterad 2009-10-29