!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Att bo i bostadsrätt. Råd och regler

Bo i bostadsrätt

Man säger ofta att man köpt en lägenhet, när man har skaffat sig en bostad i en bostadsrättsförening. Detta är inte korrekt. Lägenheten ägs av bostadsrättsföreningen (i vårt fall BRF Kungsänget).  Men man har köpt sig en nyttjanderätt. Man har blivit ”bostadsrättsinnehavare”.

Som bostadsrättsinnehavare har man både skyldigheter och rättigheter. Vilka dessa är framgår framför allt av föreningens stadgar (återfinns på annat ställe på denna hemsida). Juridiskt regleras mycket i bostadsrättslagen. 

BRF Kungsänget är en fristående bostadsrättsförening, vi tillhör inte till exempel HSB eller Riksbyggen. Men vi köper tjänster från Riksbyggen. Riksbyggen har en hemsida, som innehåller åtskilligt med information. 

Eftersom man inte äger sin lägenhet så har man inte rätt att göra vad som helst med den och i den. Ombyggnationer kräver oftast tillstånd från styrelsen. Vid osäkerhet ska alltid styrelsen kontaktas.

Man har inte heller rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan tillstånd från styrelsen. Man kan inte heller neka tillträde för behörig, t.ex. fastighetsskötare.

Dokument

Vem ansvarar för underhållet.pdf 2019-01-09

Uppdaterad 2019-02-12