!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bo i bostadsrätt

Bo i bostadsrätt

 Man säger ofta att man köpt en lägenhet, när man har skaffat sig en bostad i en bostadsrättsförening. Detta är inte korrekt. Lägenheten ägs av bostadsrättsföreningen (i vårt fall BRF Kungsänget).  Men man har köpt sig en nyttjanderätt. Man har blivit ”bostadsrättsinnehavare”.

Som bostadsrättsinnehavare har man både skyldigheter och rättigheter. Vilka dessa är framgår framför allt av föreningens stadgar (återfinns på annat ställe på denna hemsida). Juridiskt regleras mycket i bostadsrättslagen. 

BRF Kungsänget är en fristående bostadsrättsförening, vi tillhör inte till exempel HSB eller Riksbyggen. Men vi köper tjänster från Riksbyggen. Riksbyggen har en hemsida, som innehåller åtskilligt med information. 

Eftersom man inte äger sin lägenhet så har man inte rätt att göra vad som helst med den och i den. Ombyggnationer kräver oftast tillstånd från styrelsen. Vid osäkerhet ska alltid styrelsen kontaktas.

Man har inte heller rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan tillstånd från styrelsen. Man kan inte heller neka tillträde för behörig, t.ex. fastighetsskötare.

 Vem har underhållsansvar för vad?
Grundprincipen i en bostadsrätt är att bostadsrättshavaren har ansvar för underhållet i sin lägenhet och bostadsrättsföreningen har ansvar för underhållet av husen. Föreningens ansvar för husen omfattar såväl det yttre som delar av det inre underhållet. Bostadsrättshavarens underhållsansvar innebär att man i princip ansvarar för allt som finns i lägenheten.

I stadgarna finns listat mer konkret hur ansvarsfördelningen ser ut.

Den av parterna som har underhållsskyldighet ska dels vidta de reparationer som behövs, dels svara för kostnaderna för dessa åtgärder.

 

 

Uppdaterad 2017-02-17